Login
 

E 104 totalizeaza perioadele de asigurare teritoriul mai multor state EU

18602 views
01-01-1970
Categories: Adroad

Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de munca sau de resedinta. 

Persoanele care solicita formularul E 104 vor depune la sediul caselor de asigurari o cerere insotita de urmatoarele documente: 

a) copie de pe cartea/buletinul de identitate sau de pe certificatul de nastere, dupa caz; 

b) copie de pe cartea de munca sau,iîn cazul lucratorilor independenti, declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii; 

c) orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate.  


Formularul E-104 este un atestat care totalizează perioadele de asigurare pe teritoriul României. Dacă formularul este întocmit la cererea unui cetăţean român care pleacă într-o ţară din Uniunea Europeană pentru a lucra, casa judeţeană de asigurări de sănătate îl completează în partea A2 şi partea B şi îl înmânează solicitantului. Pentru obţinerea lui, cetăţeanul român face o cerere pe care o însoţeşte cu o copie a cărţii de identitate( sau certificatul de naştere după caz), o copie după cartea de muncă şi orice alte documente care atesta perioade de asigurare pentru boala sau maternitate. 
Dacă atestatul este destinat unei instituţii din Germania, Lituania, Luxemburg sau Polonia, a se indica perioadele de asigurare în secţiunea 7, utilizând următorul cod: P - asigurare obligatorie; F - asigurare voluntară.

Dacă instituţia competentă este o instituţie din Cipru, Germania, Irlanda, Ungaria, Austria sau din Regatul Unit al Marii Britanii, în această căsuţă trebuie marcată o cruciuliţă, dacă perioada de asigurare sau de reşedinţă corespunde unei perioade de muncă efectivă, şi de asemenea trebuie precizată natura activităţii salariate sau independente. Documentele emise în limbile europene altele decât limba română vor fi depuse şi în traducere legalizată.  

 

"Cetăţeanul român care desfăşoară activitate salariată (fără a fi însă detaşat) într-un stat membru UE sau în Elveţia se supune legislaţiei statului respectiv, contribuind în calitate de asigurat la sistemul de asigurări sociale de sănătate din acest stat", ne-au explicat oficialii CNAS. 

Cum demonstrezi că eşti asigurat în statul în care lucrezi

Românii care muncesc legal într-un stat european trebuie să solicite instituţiei omologe CNAS din statul în care muncesc formularul E 104, din care să rezulte că în perioada în care muncesc legal în acel stat plătesc contribuţia la sănătate la sistemul de asigurări de sănătate al statului respectiv. 

Cum procedezi dacă ai primit o notificare în România că ai datorii la Sănătate, acumulate în perioada în care ai lucrat legal în Europa

Şi acest caz, soliciţi instituţiei care îndeplineşte rolul Casei de Sănătate în statul în care lucrezi să-ţi completeze formularul E 104. 
Vei aduce la Casa de Asigurări din ţară formularul E 104, completat de instituţia care are atribuţiile CNAS în statul în care lucrezi, în care se adevereşte că plăteşti asigurarea la Sănătate în statul în care munceşti şi, în acest fel, eşti exonerat de la plata datoriilor la Sănătate, semnalate de Fisc sau de Casa de Asigurări din România. 
Reprezentanţii CNAS ne-au precizat că românii aflaţi în această situaţie trebuie să se prezinte fizic la Casa de Asigurări din ţară, cu formularul E 104, ca să rezolve problema datoriilor la Fondul de Sănătate.

"Cetăţeanul român - asigurat al unui stat membru UE/SEE/Elveţia - trebuie să prezinte un asemenea document care să ateste legislaţia aplicabilă (n. red. din statul în care lucrează), Casei de Asigurări de Sănătate/instituţiei care a emis decizia de impunere pentru plata obligaţiilor fiscale (n.red. din România). Aceste demersuri se fac personal, dar probabil că o persoană împuternicită de persoana interesată le poate face în locul acesteia", ne-au spus oficialii CNAS. 

Munceşti într-un stat european, dar nu ai contribuit suficient la Sănătate în statul european respectiv ca să beneficiezi de indemnizaţie de boală sau maternitate? 
Iată cum procedezi ca să încasezi aceste indemnizaţii.

Vei solicita Casei de Asigurări de care ai aparţinut când ai locuit în ţară (cea din judeţul în care ai domiciliul în CI sau buletin) să-ţi completeze formularul E 104.
În acest formular sunt specificate perioadele de asigurare la Sănătate pentru prestaţii de boală (inclusiv invaliditate) şi maternitate. 
Vei furniza instituţiei omologe CNAS din statul în care lucrezi acest formular (E 104) completat de Casa de Asigurări din judeţul în care ai domiciliul oficial (în buletin). 
Această instituţie va decide, în urma primirii formularului E 104, dacă ai îndeplinit stagiul minim de cotizare ca să beneficiezi de drepturile solicitate. 

"În situaţia în care românul începe o activitate ca lucrător salariat sau independent într-un stat membru UE/SE/Elveţia şi nu îndeplineşte condiţiile de deschidere de drepturi la prestaţii de boală şi maternitate în acel stat, pentru a putea beneficia de aceste prestaţii prezintă instituţiei (n. red omologe CNAS) din noul stat de muncă formularul E 104 care specifică perioadele de asigurare realizate sub incidenţa legislaţiei la care a fost supus ultima dată. Casa de asigurări, instituţie competentă la un anumit moment pentru un asigurat, eliberează formularul E 104 la solicitarea persoanei interesate sau a instituţiei competente din noul stat de muncă ori de domiciliu, care trebuie să afle care este perioada de asigurare realizată conform legislaţiei pe care o aplică instituţia de care aparţinea înainte asiguratul, în ceea ce priveşte prestaţiile de boală sau maternitate", ne-au spus oficialii CNAS. 

Ai muncit legal într-un stat european, ai revenit în ţară, vrei să intri în concediu de boală sau maternitate, dar nu ai contribuit suficient la sistemul de Sănătate din România ca să încasezi aceste prestaţii? 
Iată cum trebuie să procedezi ca să poţi beneficia de aceste indemnizaţii.

Înainte să pleci din statul european în care munceşti legal, soliciţi instituţiei care îndeplineşte rolul Casei de Sănătate în statul respectiv să-ţi completeze formularul E 104
Când revii în ţară, aduci acest formular completat la Casa de Asigurări din judeţul în care locuieşti. 
Casa de Sănătate va decide, în urma primirii formularului E 104, dacă ai îndeplinit stagiul minim de cotizare ca să beneficiezi de drepturile solicitate.Comments

Romana English
Quick contact
Google Translate